Lust och längtan…

Vad längtar du efter? Vad är lustfyllt för dig? När känner du dig som mest levande? Lust att utforska, lust att lära, livslust, sensuell lust, sexuell lust. Längtan efter mening och djup, längtan efter att komma till fullt uttryck, längtan efter att vara närvarande med alla sinnen, längtan efter genuina möten, längtan efter att äntligen komma hem till dig själv. Att vara i kontakt med vår lust och vår längtan förutsätter att vi är i kontakt med oss själva. Att vi är i resonans med vårt innersta väsen, vår innersta kärna, det helt autentiska i oss.  Att vara i resonans med sitt sanna själv är också att vara medkännande med sig själv. Att ge sig själv uppmärksamhet och kärlek. Och det går faktiskt att dämpa den där inre kritikern eller skeptikern eller domaren (kärt barn har många namn…) som härjar så skoningslöst, dömer oss så hårt och dränerar oss på vår livsenergi. Så att vi får mer svängrum i vårt eget liv. En väg att komma i djupare kontakt med sig själv är att flytta in i kroppen. Ta plats och fylla ut. Känna sig själv inifrån istället för att betrakta sig själv utifrån. Vi upprättar sunda gränser. När vi verkar inifrån och ut har vi också lättare att möta andra. Vi blir också mer motståndskraftiga mot inre stress och yttre påfrestningar. Jag guidar i Judith Blackstones metod the Realization Process vilket innebär intonande meditativa övningar som syftar till att integrera kropp, sinne och ande, body, mind and spirit så att HELA du får det utrymme du behöver för att må bra och komma till uttryck. Realization betyder ju förverkligande och att bebo sin egen kropp och uppleva sig själv inifrån är att bli verklig inför sig själv och livet.